Up en nivå
Scouternas Dag 1999 på Kungsholmen
Gnagarna kom trea på Björnklon och Skogsmännen kom också tra på Älghornet.