Julen med GVB 2017
Det är Patrik och Simon som tagit bilderna
00
01
02
03
04
05
05a
05b
06
07
08
09
10
11
12
13
14