Gnagarnas möte må den 11 sept 2017
Bilderna tagna av Vanesa
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10